Aangenaam toeven in monumentale Stadskazerne

Aangenaam toeven in monumentale Stadskazerne

Het gebouw van de Stadskazerne in Kampen is vanaf de IJsselmuidense oever, de blikvanger bij
uitstek van het prachtige IJsselfront. Het statige gebouw kent een bijzondere historie die reeds in de
18de eeuw begon. In 1851 werd de zogeheten J. B. van Heutszkazerne gebouwd als uitbreiding van
de ‘stadscaserne’ dat toentertijd niet veel meer was dan een grote woning met manege.

Nadat de laatste militairen in zeventiger jaren van de vorige eeuw vertrokken, kreeg het gebouw in
de tachtiger jaren een nieuwe bestemming als kunstacademie en school voor journalistiek. Die
invulling bleek niet bijzonder toekomstbestendig. Na het vertrek van de HBO academies uit de
Hanzestad stond het pand tientallen jaren leeg. Tegenwoordig laat het inmiddels gerenoveerde
complex, met oog voor heden en verleden, zich het beste omschrijven als de cultuurkazerne van
Kampen.

Na een grondige renovatie van het gebouw werden in 2018 de deuren geopend voor onder andere
de Toerist Info, de bibliotheek, het stadsarchief, de gemeentelijke archeologie en RTV IJsselmond.
Huurders van een divers pluimage, met totaal verschillende doelstellingen, klanten en bezoekers. Elk
met hun specifieke eisen wat betreft luchtkwaliteit, verwarming en ventilatie en dat weer verdeeld
over vijf bouwlagen en 4 bouwdelen. Bovendien gebruiken de huurders hun ruimtes op hun manier
en tijd. Zo ontvangt de bibliotheek hoofdzakelijk overdag doorlopend bezoek, werkt het stadsarchief
alleen met het eigen personeel en geen bezoek, terwijl de vrijwilligers van de omroep vooral ‘s
avonds hun entree in het gebouw maken om aan het werk te gaan. Nadat alle gebruikers het pand
hadden betrokken, bleek dat het gebouw aan de zijde van de bibliotheek in de zomer te snel, veel te
warm werd.

Gemeente Kampen heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat hier aan gedaan kon worden, zonder
al grote ingrepen en investeringen want daar was, zo kort na de renovatie, geen ruimte voor. Een
van de meest effectieve en relatief betaalbare maatregelen was het aanbrengen van zonwering in
het monumentale pand. Hiermee wordt immers de warmtebron al grotendeels aangepakt. Verder
kwamen we tot de conclusie dat centrale voorkoeling via de bestaande ventilatieinstallatie, die in dit
gebouw ruim gedimensioneerd is, een significant verschil kan worden gemaakt voor het
binnenklimaat. Door het systeem aan te vullen met luchthoeveelheidsregelingen kan de hoeveelheid
koeling per ruimte worden teruggeregeld. Het reduceren van ventilatielucht naar behoefte zorgt
tegelijk ook voor een energiebesparing.

Nu deze werkzaamheden op korte termijn uitgevoerd gaan worden, vertrouwen we erop dat de
de klachten sterk verminderen en dat het het weer aangenamer vertoeven wordt in de historische
kazerne met zijn dynamisch gebruik.