Energiescan Centraal Museum Utrecht.

Energiescan Centraal Museum Utrecht

Energiescan Centraal Museum Utrecht.

Provincie Utrecht heeft ons gevraagd om -vanuit haar Programma Ontzorging Klein Maatschappelijk Vastgoed- een duurzaamheidsadvies op te stellen voor onder andere het Centraal Museum te Utrecht. Zowel de bouwtechnische als installatietechnische duurzaamheidsmaatregelen moesten in de energiescan worden betrokken. Voor het bouwtechnische deel -ook met betrekking tot het erfgoed-aspect- is NIAG de samenwerking aangegaan met Hylkema Erfgoed uit Utrecht.

Dit ook om in onderlinge samenspraak tot een integrale duurzaamheidsrapportage te komen, met integrale maatregelen met betrekking op bouwtechniek en installatietechniek. Uit de energiescan blijkt dat eerdere aanpassingen aan het museum voornamelijk gericht waren op verbeteringen voor expositieruimtes, veiligheid en esthetiek, zonder veel aandacht voor thermische verbeteringen of installatietechnische duurzaamheidsmaatregelen.

Hierdoor liggen er voor het museum nog volop kansen om verder te verduurzamen. Voor de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen hebben we een onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en complexe maatregelen, met dus aandacht voor zowel maatregelen met relatief lage investeringen en korte terugverdientijden als maatregelen die complexer uitvoerbaar zijn, hogere investeringskosten hebben en daarbij vaak ook langere terugverdientijden kennen.

Hierbij hebben we ook verder gekeken dan alleen standaard maatregelen die algeheel bekend zijn; Immers bij ons is elk advies maatwerk. Dit blijkt uit de vermelding van het Dyseco-systeem, een zelflerend systeem voor dynamische klimaatbeheersing specifiek voor musea, die de potentie heeft voor aanzienlijke energiebesparingen te zorgen door slimmer beheer van klimaatregelingssystemen op basis van kunstmatige intelligentie (AI). De gedetailleerde behandeling van isolatiemogelijkheden voor binnengevels, met aandacht voor het vermijden van koudebruggen en condensvorming, toont het belang van zorgvuldige materiaalkeuze en uitwerking aan.

Ook zijn alternatieven voor de huidige energie-intensieve bevochtigingsmethoden aangedragen. De balansen tussen energie-efficiëntie, kosteneffectiviteit en geschiktheid voor de unieke vereisten van museumomgevingen spelen een belangrijke rol in de afwegingen. Onze rapportage geeft helder weer waar de verduurzamingskansen liggen, en geeft -op basis van een doordachte aanpak- praktisch en concreet de mogelijkheden weer met hun bijbehorende financiële consequenties. De diverse maatregelenpakketten (scenario’s) helpen de gebouweigenaar keuzes te maken en een verduurzamingsrichting te kiezen voor de komende jaren. Onze samenwerking met Hylkema Erfgoed voor de analyse van bouwtechnische perspectieven, en onze focus op installatietechnische mogelijkheden, waarbij erfgoedbehoud integraal is meegewogen, illustreert onze multidisciplinaire aanpak om de duurzaamheid van dit monumentale pand te