Duurzaamheidsonderzoek Quintus Kampen

Duurzaamheidsonderzoek Quintus Kampen

The gas boilers at the monumental building Quintus, in the old city center of Kampen, have been technically written off. NIAG investigated options for the municipality to make the heat generation of this building more sustainable. The financial consequences in the short and long term have also been mapped out.

Order

NIAG has six buildings of the municipality of Kampen in its portfolio for the maintenance advice of building installations, both organizational and technical in terms of content. Music school Quintus is one of them. During the ongoing maintenance it emerged that the boilers at Quintus have reached the end of their technical life. Reason for the municipality to request NIAG to investigate sustainable alternatives to heat generation.

Werkzaamheden NIAG

Na een inventarisatie van het bestaande pand definieerde NIAG een rekenkundig gebouwmodel om diverse scenario’s door te rekenen. Het model is gevalideerd op basis van werkelijke historische verbruiksgegevens voor gas en elektra. Tevens is geanalyseerd welke duurzaamheidsopties praktisch inpasbaar zijn voor dit pand in zijn monumentale omgeving. Deze opties, inclusief een reële inschatting van de investeringskosten, en toekomstige kosten voor energie en onderhoud, zijn doorgerekend in het gebouwmodel. Ook de reductie van de CO2-uitstoot gedurende de exploitatieperiode was één van de parameters.

Uiteindelijk is de gemeente Kampen een drietal scenario’s voorgelegd, één met vervanging van de bestaande ketel, één met aanleg van een nieuwe warmtepompinstallatie en één op basis van een hybride installatie (gasketels en warmtepomp). Tevens legde NIAG ook ter overweging neer om rekening te houden met de reële kans op mogelijke toekomstige, duurzame, initiatieven. Denk hierbij aan een warmtenet voor de binnenstad of, op langere termijn, de overstap naar een waterstofketel.

Op basis van deze scenario’s en deze overweging kan de gemeente een weloverwogen besluit nemen over de warmteopwekking bij Quintus.

Projectgegevens

Project:Sustainability research Quintus
Client:Municipality of Kampen
Size:that. 3,700 m²
Advice:September – October 2019