Fort de Gagel te Utrecht

Fort de Gagel te Utrecht

NIAG heeft advies gegeven voor het opstellen van een installatietechnische en bouwfysisch Programma van Eisen voor de herbestemming en uitbreiding van Fort De Gagel.

Fort de Gagel, aan de Gageldijk 167 te Utrecht, krijgt een herbestemming en wordt uitgebreid. Fort de Gagel is een voormalig bomvrij kazernegebouw, en rijksmonument. In Fort de Gagel worden onder andere een infocentrum, een café-restaurant en een outdoor-centrum gerealiseerd. Dit pand dient te worden voorzien van de benodigde technische installaties.

Werkzaamheden NIAG

Aan NIAG is gevraagd een Programma van Eisen (PvE) op te stellen waarin alle wensen van de opdrachtgever vertaalt zijn naar concrete uitgangspunten. Het PvE is gemaakt om te komen tot realisatie van een goed functionerende werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie voor het Fort. Het PvE kan gebruikt worden als basis informatie voor de uitvoerende partij, waarbij deze wordt gebruikt als basis voor zowel besluitvorming als toetsing.

Specifieke projectkenmerken:

_Rijksmonument met nummer 514443

_Installatietechnisch en bouwfysisch PvE

Project gegevens:

Project:Programma van Eisen Fort de Gagel te Utrecht
Opdrachtgever:Gemeente Utrecht
Architect:H en E architecten
Omvang:3.500 ca. m²
Advies:Juni tot september 2015