Gemeentehuis Oldebroek

Gemeentehuis Oldebroek

NIAG heeft voor het gemeentehuis van gemeente Oldebroek een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd en aansluitend advies gegeven over de inpassing van duurzame installaties.

Het gemeentehuis van Oldebroek is gebouwd in 1980, naar de eisen en wensen van die tijd. Na 35 jaar is er veel veranderd in de wijze waarop het gebouw gebruikt wordt, de dienstverlening aan klanten plaatsvindt en medewerkers en klanten met elkaar samenwerken. Daarnaast voldoen de faciliteiten en arbeidsomstandigheden niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Het is noodzakelijk om het gebouw te renoveren en te moderniseren. Dit geeft aanleiding om een meer flexibel kantoorconcept te realiseren, naar het principe van Het Nieuwe Werken. Bij de renovatie wordt tevens onderzocht in hoeverre verduurzaming van installaties zowel praktisch als financieel haalbaar is.

Werkzaamheden NIAG

Gemeente Oldebroek heeft NIAG gevraagd een duurzaamheidsonderzoek uit te voeren voor het gemeentehuis. NIAG heeft diverse concepten doorgerekend op investering, energiegebruik, terugverdientijd en onderhoudskosten. De volgende duurzame opties zijn onder andere uitgewerkt: WKO-installatie met bodembron, WKO-installatie met ijskelder, alternatieve ventilatie, gasabsorptie warmtepomp, houtpelletgestookte installatie, PV-installatie, LED-verlichting etc.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn een aantal duurzaamheidspakketten samengesteld. Voor alle duurzame pakketten zijn er levensduurkostenberekeningen (Life Cycle Cost) over 25 jaar gemaakt. Met behulp van de rapportage kan de opdrachtgever een goede afweging maken tussen mate van duurzaamheid en de bijbehorende kosten van de totale levensduur.

Project gegevens:

Project:Duurzaamheidsonderzoek gemeentehuis Oldebroek
Opdrachtgever:Gemeente Oldebroek
Architect:De Twee Snoeken
Omvang:ca. 3.400 m²
Advies:januari 2016