Klinkende energiebesparingen gemeentewerf Kampen

Klinkende energiebesparingen gemeentewerf Kampen

Gemeente Kampen is voor ons een belangrijke en gewaardeerde opdrachtgever waarmee we al jarenlang een goede relatie onderhouden. Het gebouw van de gemeentewerf aan het Tasveld in IJsselmuiden is een van de verduurzamingsprojecten van de Kamper Hanzestad. Hiervoor mochten we een installatie advies uitbrengen met als hoofddoel; een energiezuinige, gasloze klimaatinstallatie.

Een van onze eerste werkzaamheden was een energieonderzoek om de verduurzamingsmogelijkheden van dit pand te verkennen. Een mooie bijkomstigheid was dat de gemeente Kampen namelijk dankzij dit onderzoek, middels inloting, succesvol een beroep kon doen op de Duurzaam Maatschappelijk Vastgoedsubsidie (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava). Hiermee wordt 30 procent van de projectkosten gesubsidieerd.

Het gebouw van de gemeentewerf stamt uit de beginjaren van deze eeuw. De klimaatinstallatie is inmiddels verouderd en zeker gezien de huidige energie-eisen aan vervanging toe.

Na een voorverkenning hebben we de verduurzamingsmaatregelen verder uitgewerkt in drie onderdelen, te weten:
– Warmtepomp die duurzaam warmte onttrekt uit de bodem onder de parkeerplaatsen van het pand
– Ventilatiesysteem met hoog rendement warmteterugwinning
– Verbeteren en extra isoleren van de platte daken die daarna worden volgelegd met
zonnepanelen.

Resultaten:
Volledig gasloos,
46% elektriciteitsbesparing,
72% CO 2 -emissiebesparing.

Met de uitvoering van bovenstaande maatregelen wordt het gebouw volledig gasloos. Bovendien wordt er naar verwachting een elektriciteitsreductie bereikt van maar liefst 26.500 kWh wat neerkomt op een besparing van 46%. Tevens wordt hiermee een CO 2 emissiebesparing van 72% ten opzichte van het huidige niveau gerealiseerd. Absoluut een resultaat, waar we samen met de opdrachtgever trots op mogen zijn.

Cornell de Bruin, onze projectleider die deze opdracht onder zijn hoede heeft, is tevreden met deze klinkende resultaten: ‘De meerwaarde voor mij persoonlijk, maar zeker ook voor ons NIAG-team is dat we met de opdrachtgever in vroeg stadium kunnen meedenken in breedste zin van het woord, en daardoor extra’s kunnen toevoegen aan onze samenwerking en het project. De indiening van de Dumava-aanvraag, waarmee wij de opdrachtgever ontzorgt hebben, en die uiteindelijk een mooie subsidie opleverde, is daar een goed voorbeeld van’, aldus Cornell de Bruin.