Verbetering binnenklimaat Quintus Kampen

Verbetering binnenklimaat Quintus Kampen

Quintus Kampen, centrum voor kunsteducatie

Koelen en ventileren in een rijksmonument waar muziek in zit? Dat is geen sinecure, zeker met een beperkt budget. Afgelopen herfst vroeg de Gemeente Kampen NIAG om hulp bij het verbeteren van het binnenklimaat van Quintus Kampen. Eerder had NIAG al een bouwbesluit-ventilatietoets uitgevoerd voor het gebouw, naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Toen bleek de ventilatie niet te voldoen aan de eisen. De koeling was ook aan vervanging toe. Beide aanpassingen pakt NIAG nu integraal op.

Werkzaamheden NIAG

NIAG heeft verdiepingsgewijze fasering geadviseerd. Deze is uitgewerkt naar een werkomschrijving die zo is opgesteld dat het goed maakbaar is voor de installateur. Cornell de Bruin, is als junior adviseur betrokken bij dit project. Op dit moment stemt hij de laatste zaken intern af met de werktuigbouwkundig ontwerper, zodat de werkzaamheden kunnen worden aanbesteed.

Daar ging uiteraard wel een en ander aan vooraf. “In eerste instantie vroeg de gemeente ons wat de verwachte investeringskosten zijn voor het realiseren van ventilatie in dit pand. Door het gebruik van de juiste tools, kon ik de gemeente al in een vroeg stadium helpen met een goede, betrouwbare raming van de installatiekosten.” Vanwege de aanzienlijke kosten die hiermee gemoeid zijn, is gekozen voor een gefaseerde investering, uitgesmeerd over meerdere jaren.

In de verdere uitwerking was Cornell betrokken als schakel tussen de interne medewerkers (hoofdadviseur en werktuigbouwkundige ontwerper NIAG) en externe partners. “Fase 1 begint onder de kap”, vertelt hij. “Constructief gezien liet de balklaag op de zolder geen plaatsing van een zware, centrale ventilatie unit toe. Door direct een afspraak met de constructeur op locatie te maken is, in goed overleg met de constructeur en in samenspraak met onze werktuigbouwkundig ontwerper, besloten om te werken met meerdere kleinere ventilatie units. Dat voorkomt zware piekbelastingen en de ventilatie units zijn eenvoudiger op locatie te krijgen via bestaande voorzieningen. Het karakteristieke zinken dak blijft zo onaangetast.”

Zo waren er meer uitdagingen om een ventilatiesysteem met warmteterugwinning in dit gebouw te realiseren. Bijvoorbeeld een extra ventilatie-eis voor ruimten die met regelmaat intensief worden gebruikt voor dans en drum. “Door een hogere ventilatie-eis neemt ook het energiegebruik flink toe, terwijl deze ruimten ook vaak niet volledig bezet zijn. We denken dan meteen ook mee qua duurzaamheid. De opdrachtgever is geadviseerd om de ventilatie in betreffende ruimten op basis van bezetting te regelen, via CO2-meting. De meerkosten hiervan zijn over het algemeen binnen 5 jaar terug te verdienen.”

Verder is nadrukkelijk rekening gehouden met geluid vanuit de muziekruimtes. “Via het ventilatiekanaal kan dat geluid heel duidelijk hoorbaar zijn in naastgelegen kantoren of ruimtes. Daarom hebben we extra geluidsdemping in de kanalen toegepast en de kanalen zo gesitueerd dat de kans op geluidsoverdracht via kanalen minimaal is”, aldus De Bruin.