Verduurzaming monumenten in maatschappelijk vastgoed

Verduurzaming van Monumenten in Maatschappelijk Vastgoed

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben landen, waaronder Nederland, afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 tot 2 graden Celsius. Nederland streeft er daarom naar om in 2030 55% tot 60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, en in 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uit te stoten. Gebouwen spelen een grote rol in deze uitstoot, waardoor het belangrijk is om ze duurzamer te maken.

Een deel van deze gebouwen zijn monumenten. Het verduurzamen van monumenten is ingewikkelder omdat hun historische waarde behouden moet blijven, terwijl het energieverlies bij monumenten vaak bovengemiddeld is.

Om gebouweigenaren hierbij te helpen, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een project gestart waarbij 14 monumentale gebouwen advies krijgen over hoe ze duurzamer kunnen worden zonder hun karakter te verliezen. Dit project heet ‘Verduurzaming Monumenten in Maatschappelijk Vastgoed’ en wordt uitgevoerd in samenwerking met NIBE uit Utrecht, OOM Advies uit Den Haag en NIAG. De onderzoeken worden integraal uitgevoerd door specialisten op het gebied van erfgoed, duurzaamheid, bouwtechniek en installatietechniek.

Deze gebouwen liggen verspreid over Nederland en hebben verschillende functies, zoals scholen, sportaccommodaties, musea en zorginstellingen. De adviezen helpen om de juiste duurzame maatregelen te vinden die passen bij elk uniek gebouw binnen zijn eigen sector. Het doel is niet alleen om deze 14 gebouwen te helpen, maar ook om waardevolle informatie te verzamelen die kan bijdragen aan het verduurzamen van andere monumentale panden. Daarom worden de bevindingen vanuit de onderzoeken gebundeld en besproken met de sectoren in brainstormsessies.