Zorgcentrum Talma Urk

Zorgcentrum Talma Urk

NIAG trad in 2018 als installatieadviseur toe tot het ontwerpteam voor de nieuwbouw van het 2e Zorgcluster Talma Urk. NIAG verzorgde het complete ontwerp van alle gebouwinstallaties. NIAG zorgt tevens voor de bouwbegeleiding van de installaties.

Werkzaamheden NIAG

De gemeente Urk wil dat het nieuwe zorgcentrum gasloos wordt. NIAG adviseerde daarom strenge Rc-waardes. Er is gekozen voor toepassing van triple glas met coating, een betere kierdichting en hoge isolatiewaardes van gevels en dak. Tevens krijgt het gebouw een warmtepompinstallatie. De ruimten krijgen vloerverwarming en vloerkoeling. De centrale ruimten worden in de zomer aanvullend met lucht gekoeld. Voor de luchtverversing wordt gebalanceerde ventilatie toegepast met warmteterugwinning.

Het zorgoproepsysteem werkt met beeldinformatie en is gekoppeld aan de beveiliging- en bewakingsinstallaties. Zo kan het zorgpersoneel de kritische plaatsen in het gebouw controleren. Het systeem wordt deels bedraad, maar functioneert verder draadloos via gescheiden netwerken. Dit voorkomt breuken in de beveiliging van het systeem.

Financieel

Budgettair zit er weinig speelruimte in het gebouw. Door functies te combineren en infrastructuren zoveel mogelijk via de zelfde weg te laten lopen, kon NIAG meer doen voor hetzelfde geld. Om de kosten van onderhoud en vervanging, over de lange termijn, zo laag mogelijk te houden worden kwalitatief hoogwaardige producten toegepast. Deze vergen minder onderhoud en gaan langer mee. Talma heeft daarmee lagere de exploitatiekosten en houd dus meer geld over voor de zorg.