Zekerheid in duurzaamheid

Zekerheid in duurzaamheid

Veel duurzame investeringen gaan na een goede start en gedegen nadenken toch minder goed presteren dan aanvankelijk verwacht. NIAG kan u, als opdrachtgever en/of investeerder, hierin bijstaan. Door tijdens het ontwerp, de realisatie en het gebruik uw deskundige te zijn, maken we van uw plan een succes.

NIAG is onafhankelijk in het advies en streeft maar een doel na: we willen u met raad en daad bijstaan om uw belangen te borgen en uw doelen te helpen realiseren. Dit begint al bij de planvorming, door te toetsen of de plannen realistisch zijn. Bij de uitwerking beoordelen wij of de ontwerpen ook kunnen functioneren en of ze de doelstellingen niet juist ondermijnen. Ons toezicht op de aanleg zorgt er voor, dat wat is bedacht en gekocht ook daadwerkelijk wordt gemaakt. Als het geheel in bedrijf wordt gesteld, controleren wij de werking. Ook monitoren we gedurende een periode actief of uw nieuwe installatie functioneert zoals het zou moeten.

Laatste Projecten

Chauffeursruimte busstation Amsterdam CS te Amsterdam

Chauffeursruimte busstation Amsterdam CS te Amsterdam

Voor de chauffeursruimte op het busplatform bij het Centraal Station in Amsterdam is NIAG de installatie adviseur. NIAG heeft een functioneel bestek opgesteld.

Station Amsterdam...

Lees meer
Duurzaamheidsonderzoek Quintus Kampen

Duurzaamheidsonderzoek Quintus Kampen

Bij het monumentale pand Quintus, in de oude binnenstad van Kampen, zijn de gasketels technisch afgeschreven. Voor de gemeente onderzocht NIAG mogelijkheden om de warmteopwekking van dit pand...

Lees meer
Fort de Gagel te Utrecht

Fort de Gagel te Utrecht

NIAG heeft advies gegeven voor het opstellen van een installatietechnische en bouwfysisch Programma van Eisen voor de herbestemming en uitbreiding van Fort De Gagel.

Fort...

Lees meer
Gemeentehuis Oldebroek

Gemeentehuis Oldebroek

NIAG heeft voor het gemeentehuis van gemeente Oldebroek een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd en aansluitend advies gegeven over de inpassing van duurzame installaties.

Het gemeentehuis...

Lees meer
Poppodium De Helling Utrecht

Poppodium De Helling Utrecht

De luchtbehandelingsinstallatie in het poppodium de Helling was verouderd en veroorzaakte diversen klachten. NIAG heeft advieswerkzaamheden verricht voor het aanpassen en vervangen van de...

Lees meer